પરંપરાગત આર્કિટેક્ચર આધુનિક લાઇટિંગ સાથે જોડાયેલું છે, સિંગાપોરનું ક્લાર્ક ક્વે એક નવા યુગની ઇન્ટરનેટ સેન્સેશન બની ગયું છે